ჟივასეპტი
გამოყენების სფერო: ხელის ჰიგიენური დეზინფექტანტი განკუთვნილი საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის სექტორში, კვების მრეწველობაში, ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში, სილამაზის სალონებში, საზოგადოებრივ და კომერციულ დაწესებულებებში, მომუშავე პერსონალისთვის. ხელის ქირურგიული დეზინფექცია. ოპერაციის წინ, ასევე სამედიცინო მანიპულაციებამდე კანის დეზინფექცია. შემადგენლობა: აქტირუი ნივთიერებები: 100 გ ჟივასეპტი შეიცავს:                                                  45 გ პროპან–1–ოლს                                                  30 გ პროპან–2–ოლს დამხმარე კომპონენტები: კანის დამარბილებლები, საღებავი (E133), პარფიუმერული ნაერთი, დეიონიზებული წყალი
20
ჟივასეპტი გელი
გამოყენება: ჟივასეპტი გელი 80  წარმოადგენს ანტისეპტიკურ საშუალებას, რომელიც გამიზნულია: –ხელის ჰიგიენური დეზინფექციისათვის საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის დაწესებულებებში, საზოგადოებრივ და კომერციულ ობიექტებში, კვების მრეწველობაში, ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში, ვეტერინარიასა და საყოფაცხოვრებო პირობებში. –ხელის ქირურგიული დეზინფექციისათვის. ინგრედიენტები: ჟივასეპტი გელი 80-ის 100 გრამი შეიცავს: აქტიური ინგრედიენტები: 80გ ეთილის სპირტი (CAS 64-17-5) სხვა ინგრედიენტები: მადენატურიზებელი აგენტი, კანის დამარბილებელი, გელის მაფორმირებელი პოლიმერი,  და პარფიუმერული ნაერთი
25
სოლოსეპტი
გამოყენება: სოლოსეპტი სპირტზე დაფუძნებული მძლავრი ანტისეპტიკია, რომელიც გამოიყენება: ხელის ჰიგიენური და ქირურგიული დეზინფექცისათვის სამედიცინო მანიპულაციებისა და ქირურგიული ინტერვენციების წინ დაუზიანებელი კანის დეზინფექციისათვის. სოლოსეპტი ფართოდ გამოიყენება: საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის ინსტიტუციებში საზოგადოებრივ და კომერციულ დაწესებულებებში ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ ინდუსტრიებში საკვების დასამუშავებელ ინდუსტრიაში
20